Guia temàtica "Art i guerra. Cartells de la guerra civil espanyola"

Image : 
Guia temàtica de cartells de la guerra civil - Industria de guerra. Potente palanca de la victoria
Image : 
A la biblioteca
Monografies
Articles
Image : 
Articles online
Image : 
Recursos audiovisuales
Image : 
Entrades blog