Fons

Fons

Print

La biblioteca d’art distribueix el contingut en tres grans grups: monografies, publicacions periòdiques i fons especials. El catàleg és l'eina amb la qual es pot consultar tot aquest fons.

Monografies

Històries generals, enciclopèdies, diccionaris, lèxics, directoris i repertoris, de referència. Catàlegs de museus i d'exposicions, i monografies d'artistes amb edicions centenàries. Bibliografia especialitzada en actes de congressos, teoria, crítica i història de l'art, primeres edicions de manifestos artístics i un fons de catàlegs de subhastes.

Publicacions periòdiques

Revistes, butlletins, anuaris i memòries d'entitats, directoris, repertoris bibliogràfics i revistes d'artistes, en suport paper. Revistes antigues microfilmades i revistes digitals en CD-Rom i en línia. Destaca el fons de revistes modernistes, noucentistes i de l'avantguarda artística, amb títols únics en el marc de les col·leccions públiques del país. Actualment ofereix al públic 410 títols de revistes en curs.

Accés a revistes en curs

Llistat de revistes en curs, Llistat e-revistes en curs

Fons especial

  • Reserva:

Manuscrits, incunables, obres editades fins a 1900, relligadures i edicions de bibliòfil. Manuscrits originals d'artistes i teòrics de l'art dels segles xix i xx i nombrosos autògrafs de personalitats diverses. Incunables com ara la Crònica Nuremberg, de 1493, i una història sobre l'Imperi Romà de Flavi Biondo, de 1484. Relligadures i llibres amb enquadernacions que van dels segles xv al xix. Revistes modernistes, noucentistes i de l'avantguarda.

 

  • Arxiu de premsa:

15.000 dossiers amb notícies de premsa amb informació relacionada amb l’art i amb la història de Barcelona, des de principis del segle xx fins a l'1 de setembre de 2007. La Biblioteca no disposa d’una base de dades pública d’aquest fons que permeti fer una consulta prèvia a la sol·licitud.

 

  • Petits catàlegs d'exposicions:

Catàlegs de mà, targetes i invitacions d'exposicions celebrades a galeries d'art de Barcelona, Catalunya, resta d'Espanya i l'estranger. 40.000 dossiers, aproximadament, un fons documental d'interès per a la recerca de l'activitat artística del país al llarg del segle xx. La secció deixa d'alimentar-se de manera sistemàtica l’1 de setembre de 2008. La Biblioteca no disposa d’una base de dades pública d’aquest fons que permeti fer una consulta prèvia a la sol·licitud.

Museu Nacional Art Catalunya | Cataleg