002b.jpg

Estat de conservació de la capa pictòrica sant Pau de Juan Bautista Maíno