3-71_-211140-000_e.jpg

Joan Colom, El carrer, 1960. Donació de l'autor al Museu Nacional. © Joan Colom