5-50_-225978-000.jpg

Joan Colom, Sense títol, cap a 1963. Donació de l'autor al Museu Nacional. © Joan Colom