2-5_-229373-000.jpg

Joan Colom, Sense títol, 1960. Donació de l'autor al Museu Nacional. © Joan Colom