2-20_-009085-000.jpg

Jordi Vilaseca, Sense títol, 1960. Col·lecció Jordi Vilaseca. © Jordi Vilaseca