1-17_-229270-000.jpg

Joan Colom, Sense títol, cap a 1958. Donació de l'autor al Museu Nacional. © Joan Colom