250447-000_083232.jpg

Josep Renau - Obrers, camperols, soldats, intel·lectuals, reforceu els rengles del Partit Socialista Unificat de Catalunya - 1937