219882-030_520173.jpg

Pere Català Pic - Ball de gala. Joventut, bellesa, esplendor, dansa, potser prometences i tot - 1931