216838-000_509168.jpg

Oriol Maspons - Maria del Mar Bonet - Gener de 1967