215259-000_502626.jpg

Oriol Maspons - Terratrèmol de Managua (Nicaragua) - 1972