202107-000_091054.jpg

Otho Lloyd - Retrat de Francesc Costa - Cap a 1944