131646-000.JPG

Frederic Vidal - Plafó amb la inscripció «Salut i Feina» - Cap a 1900