113500-d_023382.jpg

Juli González - Dona asseguda que es corda la cotilla (Femme assisse au corset) - Cap a 1906-1914