105204-D0R.JPG

Marià Fortuny - Croquis d'enteixinat d'estil musulmà. Saló dels Abenserraigs de l'Alhambra (anvers) / Motiu arquitectònic d'estil musulmà (revers) - Cap a 1870-1872 [1]