073600-d_091697.jpg

Joan Cardona - Grup de persones elegants - Cap a 1901