063876-000_002019.jpg

Reproducció de les pintures de l'absis de Santa Maria de Mur, Joan Vallhonrat,1915