051050-d_089346.jpg

Apel·les Mestres - Apunts de figures - Cap a 1878