046507-d_080086.jpg

Apel·les Mestres - El rossinyol. Il·lustració per al poema «Liliana» d'Apel·les Mestres - 1905