046500-d_021277.jpg

Apel·les Mestres - El papalló. Il·lustració per al poema «Liliana» d'Apel·les Mestres - 1906