046497-d_021284.jpg

Apel·les Mestres - Retorn de Flok. Il·lustració per al poema «Liliana» d'Apel·les Mestres - Cap a 1907