046494-d_021270.jpg

Apel·les Mestres - Armament. Il·lustració per al poema «Liliana» d'Apel·les Mestres - 1905