046490-d_092833.jpg

Apel·les Mestres - Fris d'una coral de granotes. Culdellàntia per al poema «Liliana» d'Apel·les Mestres - 1902