046489-d_080091.jpg

Apel·les Mestres - Passionera. Culdellàntia per al poema «Liliana» d'Apel·les Mestres - 1906