046487-d_080096.jpg

Apel·les Mestres - Planta de gerani transmutada en animal quimèric. Culdellàntia per al poema «Liliana» d'Apel·les Mestres - 1906