027327-D.JPG

Ramon Casas - Retrat de Francesc Miquel i Badia - Cap a 1897-1899