020495-cjt_051536.jpg

Diverses autoritats - Tresor de Pont de Molins - 475-350 aC