015973-000_90118.JPG

Mestre de Pedret - Absis sud de Pedret - Finals del segle XI – inicis del segle XII [9]