015973-000_101385.JPG

Mestre de Pedret - Absis sud de Pedret - Finals del segle XI – inicis del segle XII [1]