011763-g_081307.jpg

Àngel Fatjó - Il·lustració del Quixot - 1859