003913-000_56182.JPG

Mestre de Sant Pau de Casserres - Frontal d'altar dels Arcàngels - Segon quart del segle XIII [3]