002124-N.JPG

Alfons I, dit «El Cast» - Diner - 1162-1196