002046-g_091144.jpg

Utagawa Yoshitora - Minamoto no Yoshiie - 1856