Els tallers monetaris: organització i producció XII Curs d'Història monetària d'Hispània

Els tallers monetaris: organització i producció XII Curs d'Història monetària d'Hispània

Print
2008 - Autors Diversos
Descripció: 

A partir del segle V aC i fins a l’època visigoda, a la península ibèrica van funcionar un gran nombre de tallers monetaris de característiques ben diverses, com també diversos van ser els pobles que van habitar l’antiga Hispània. Aquest publicació presenta l’organització i la producció d’aquests tallers a partir, d’una banda, de les fonts escrites que parlen del funcionament de les seques gregues i romanes, i de l’altra, de les pròpies monedes. 

 

ÍNDEX

PRESENTACIÓ
M. Teresa Ocaña i Marta Campo 7

LA FABRICACIÓ DE MONEDA ALS TALLERS GRECS D’IBÈRIA: EMPORION I RHODE
Marta Campo 9

ANÀLISI PER EDXRF DE MONEDES DE PLATA PROCEDENTS DE LA COL•LECCIÓ
DE LES COLÒNIES GREGUES D’EMPORION I RHODE DEL GABINET NUMISMÀTIC DE
CATALUNYA DEL MNAC
Àfrica Pitarch i Ignasi Queralt 29

LA ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MONEDA EN LA HISPANIA ULTERIOR
Alicia Arévalo González 43

PROGRAMAS ICONOGRÁFICOS EN LAS CECAS DE LA ULTERIOR
Isabel Rodríguez Casanova 59

L’ORGANITZACIÓ I LA PRODUCCIÓ DE LES SEQUES ROMANOPROVINCIALS HISPANES
Tomás Hurtado Mullor 71

MONETA CAESARIS. LA CECA IMPERIAL DE ROMA
Julio Torres 89

LA MONEDA DE BRONZE D’IMITACIÓ: APUNTS DEL SEU COMPORTAMENT I
TARANNÀ A LA CIUTAT DE TARRACO
Imma Teixell Navarro 105

LA ACUÑACIÓN MONETARIA EN EL REINO VISIGODO DE TOLEDO:
EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CECAS
Ruth Pliego Vázquez 117 

Comprar el catàleg online

 

Autor principal: 
Autors Diversos
Any de publicació: 

2008

ISBN: 

978-84-843-193-4

Pàgines: 

141

Publicacions

Antoni Fabrés. De la glòria a l’oblit

Oriol Maspons. Quadern

Bartolomé Bermejo

De la dracma a l’euro. Sistemes i unions monetàries a l’occident d’Europa