Diferències

Image : 
busca les 10 diferències
Image : 
troba les 10 diferències  - retrat dona picasso
Image : 
troba les 10 diferències - Frontal d'altar de Durro
Image : 
troba les 10 diferències  - El minuet, Tiepolo