Pixis

Print
Ubicació: 
Obra no exposada
Artistes / Creadors / Autoritats: 
Anònim
Etiquetes socials: 
Descripció:
Orfebreria

Llemotges, tercer quart del segle XIII

10,5 x 6,2 cm

Llegat de Santiago Espona, 1958

Núm. del catàleg: 

065541-000

6,2 cm
Coure fos
Esmalt «champlevé»
Tema: Motiu vegetal
Segle: XIII