Escut amb les armes reials de Ferran VI

Print
Ubicació: 
ICUB Museu Militar
Artistes / Creadors / Autoritats: 
Anònim
Etiquetes museu: 
Etiquetes socials: 
Descripció:
Escultura

Entre 1746-1759

115 x 160 x 70 cm

Aportació de la Comissió Provincial de Monuments Històrics i
Artístics de Barcelona al Museu Provincial d'Antiguitats de
Barcelona, 1879

Núm. del catàleg: 

014838-000

Relleu en gres
Segle: XVIII
Tema: Heràldica