Denari

Print
Ubicació: 
08 exposició permanent GNC
Artistes / Creadors / Autoritats: 
República romana
Etiquetes socials: 
Descripció:
Numismàtica

48 aC

Excavacions d'Empúries, 1932

Núm. del catàleg: 

105076-N

Trobat al pati d'una casa al costat de l'àgora d'Empúries (Alt Empordà), durant les excavacions de 1913. Format per 45 denaris de la República romana.
3,33 g
19 mm
0 h
Plata
PANSA
Segle: II aC – I aC
Jupiter, assegut a l'esquerra, amb una llança i una pàtera.
C·VIBIVS·C·F·C·N IOVIS·AXVR
Cap o màscara de Pan amb barba, a la dreta.