Crist

Print
Ubicació: 
Obra no exposada
Artistes / Creadors / Autoritats: 
Anònim
Etiquetes museu: 
Etiquetes socials: 
Descripció:
Orfebreria

Últim quart del segle XIII

20 x 16,5 cm

Llegat de Santiago Espona, 1958

Núm. del catàleg: 

065519-000

Bronze fos
Esmalt «champlevé»
Segle: XIII
Tema: Religió