Creu processional amb el bust de Crist i els instruments de la Passió

Print
Ubicació: 
Sala 32
Artistes / Creadors / Autoritats: 
atribuït a
Martín Bernat
Documentat a Saragossa, 1450-1505
Etiquetes socials: 
Sense etiquetes
Descripció:

D’una banda, apareixen el bust coronat d’espines de Crist i les mans i els peus ensangonats pels claus de la crucifixió, símbols del messies. De l’altra, els instruments de la passió: el gall de la negació de Pere, la columna de la flagel·lació i dos flagells, la llança de Longí, la canya amb l’esponja i el cubell de vinagre, la llanterna de la captura de Crist, els daus amb què els soldats es van jugar la roba de Crist, la trompeta de la cohort, les tenalles i el martell. Del ganivet amb què sant Pere va tallar l’orella a Malcus, en destaca el trèvol que apareix a la fulla, marca del control gremial dels ferrers i alhora element associat a la Trinitat.

Escultura

1477-1505

182 x 93,5 cm

Aportació de la Comissió Provincial de Monuments Històrics i Artístics de Barcelona al Museu Provincial d'Antiguitats de Barcelona, 1888

Núm. del catàleg: 

009784-000

Oli sobre fusta
Segle: XIV
Tema: Religió
Martín Bernat - Processional cross with the bust of Christ and the Arma Christi - 1477-1505
Processional cross with the bust of Christ and the Arma Christi
Martín Bernat - Processional cross with the bust of Christ and the Arma Christi - 1477-1505 [1]
Processional cross with the bust of Christ and the Arma Christi [1]