50 cèntims

Print
Ubicació: 
Obra no exposada
Artistes / Creadors / Autoritats: 
Ajuntament de Solsona
Etiquetes museu: 
Etiquetes socials: 
Sense etiquetes
Descripció:
Numismàtica

01.09.1937

100 x 56 mm

Donació de la col·lecció Piera Comas, 1965

Núm. del catàleg: 

091469-N

Paper de barba blanc
«AJUNTAMENT DE/ SOLSONA/ 50/ CENTIMS/ CREAT I GARANTIT PER ACORD/ MUNICIPAL DEL 19. DE AGOST DEL 1937./ SOLSONA, 1. SETBR. DEL 1937./ 50/ CENTIMS/ L'ALCALDE,/ EL CONSELLER/ D'HISENDA,»
Escut local al centre, a l'esquerra es veuen unes espigues de blat i, a la dreta, uns carboners davant d'una sitja on s'està fent el carbó de llenya, artesania típica de la contrada.
«CINQUANTA CENTIMS/ AQUEST BITLLET ES DE CIRCULACIÓ OBLIGATORIA PER TOTA LA COMARCA DE SOLSONA I EL SEU REEMBOSSA-/ MENT SERÀ EFECTUAT ABANS DEL 1.ER DE SETBR. DEL 1938.»
Vista de l'entrada de la vila per la carretera que va a Manresa, destacant el quadrat campanar de la catedral. Aquesta vista està flanquejada, a banda i banda, per una espiga de blat.
Segle: XX
Ajuntament de Solsona - 50 cents - 01.09.1937
50 cents