5 pessetes

Print
Ubicació: 
08 exposició permanent GNC
Artistes / Creadors / Autoritats: 
Generalitat de Catalunya
Josep Obiols
dissenyador
Etiquetes museu: 
Etiquetes socials: 
Descripció:
Numismàtica

25.09.1936

168 x 70 mm

Donació d'Antonio Piera Comas, a través dels Amics dels Museus, 1965

Núm. del catàleg: 

038251-N

"GENERALITAT/ DE/ CATALUNYA/ LA TRESORERIA DE LA GENERALITAT RECONEIX/ A FAVOR DEL PORTADOR LA QUANTITAT DE/ CINC PESSETES/ EN VIRTUT DEL DECRET DEL 21 SETEMBRE 1936./ BARCELONA, 25 SETEMBRE 1936./ L'INTERVENTOR GENERAL,/ EL CONSELLER DE FINANCES,/ EL TRESORER,/ BITLLET DE CURS OBLIGATORI A CATALUNYA"
La inscripció més escut de Catalunya, una espiga de blat i un martell simbolitzant l'agricultura i la indústria.
"QUALSEVOL INTENT DE RESISTÈNCIA O FALSIFICACIÓ PER TAL DE DIFICULTAR O PERTORBAR LA CIRCULACIÓ D'AQUESTS/ BITLLETS, SERÀ CASTIGAT AMB LES MÀXIMES SANCIONS APLICABLES EN TEMPS DE GUERRA./ (ARTICLE QUART DEL DECRET DEL 21 DE SETEMBRE DEL 1936.)
Al·legoria a la guerra en curs, representada per uns fusells en feix, una cinta de metralladora i les figures d'un jove obrer amb una clau fixa a la mà dreta sobre el fons d'unes fàbriques simbolitzant la indústria, i d'un jove camperol amb una garba sota el braç dret i una falç a la mà esquerra sobre un fons d'espigues de blat, simbolitzant l'agricultura.
Paper encolat blanc
Segle: XX
Generalitat de Catalunya - 5 pessetes - 25.09.1936
5 pessetes