2,50 pessetes

Print
Ubicació: 
Obra no exposada
Artistes / Creadors / Autoritats: 
Josep Obiols
dissenyador
Generalitat de Catalunya
autoritat emissora
Etiquetes museu: 
Etiquetes socials: 
Sense etiquetes
Descripció:

La Generalitat de Catalunya va decretar l’any 1936 l’emissió de paper moneda de curs obligatori per suplir la manca de moneda en circulació. Els nominals més alts no van arribar a fabricar-se, tot i que se’n conserven algunes proves. El disseny és del conegut pintor i gravador Josep Obiols (1894-1967), mentre que la impressió la va fer l’Institut Oliva de Vilanova. A l’anvers de tots els valor emesos es representa un mateix tema al•legòric al•lusiu a Catalunya entre els símbols del treball agrícola i industrial. Al revers del bitllet de 2,5 pessetes es representa una figura inspirada en l’escultura del forjador de Josep Llimona (1867-1934) entre unes instal•lacions industrials.

Numismàtica

25.09.1936

Adquisició, 2006

Núm. del catàleg: 

310126-000

"GENERALITAT/ DE/ CATALUNYA/ LA TRESORERIA DE LA GENERALITAT RECONEIX/ A FAVOR DEL PORTADOR LA QUANTITAT DE7 DUES PTES. CINQUANTA CTS./ EN VIRTUT DEL DECRET DEL 21 SETEMBRE 1936./ BARCELONA, 25 SETEMBRE 1936./ L'INTERVENTOR GENERAL,/ EL CONSELLER DE FINANCES,/ EL TRESORER,/ BITLLET DE CURS OBLIGATORI A CATALUNYA"
La inscripció més escut de Catalunya, una espiga de blat i un martell que simbolitzen l'Agricultura i la Indústria. Dibuixos de Josep Obiols i Palau.
"QUALSEVOL INTENT DE RESISTÈNCIA O FALSIFICACIÓ PER TAL DE DIFICULTAR O PERTORBAR LA CIRCULACIÓ/ D'AQUESTS BITLLETS, SERÀ CASTIGAT AMB LES MÀXIMES SANCIONS APLICABLES EN TEMPS DE GUERRA./ (ARTICLE QUART DEL DECRET DEL 21 DE SETEMBRE DEL 1936.)
Silueta d'unes fàbriques amb les xemeneies fumejant, unes torres metàl·liques per a cables d'alta tensió i reproducció d'una escultura de Josep Llimona i Bruguera (Barcelona, 1864-1934), que es troba al parc de Montjuïc dins del recinte de l'Exposició i de la Fira.
Paper encolat blanc
Segle: XX
Generalitat de Catalunya - 2,50 pessetes - 25.09.1936
2,50 pessetes