2,50 pessetes

Print
Ubicació: 
Obra no exposada
Artistes / Creadors / Autoritats: 
Generalitat de Catalunya
Josep Obiols
Etiquetes museu: 
Etiquetes socials: 
Descripció:
Numismàtica

25.09.1936

161 x 68 mm

Donació d'Antonio Piera Comas, a través dels Amics dels Museus, 1965

Núm. del catàleg: 

110998-N

La inscripció més escut de Catalunya, una espiga de blat i un martell simbolitzant l'agricultura i la indústria. Dibuixos de Josep Obiols i Palau (Sarrià 1894-Barcelona 1967)
"GENERALITAT/ DE/ CATALUNYA/ LA TRESORERIA DE LA GENERALITAT RECONEIX/ A FAVOR DEL PORTADOR LA QUANTITAT DE/ DUES PTES. CINQUANTA CTS./ EN VIRTUT DEL DECRET DEL 21 SETEMBRE 1936./ BARCELONA, 25 SETEMBRE 1936./ L'INTERVENTOR GENERAL,/ EL CONSELLER DE FINANCES,/ EL TRESORER,/ BITLLET DE CURS OBLIGATORI A CATALUNYA"
Paper encolat blanc
"QUALSEVOL INTENT DE RESISTÈNCIA O FALSIFICACIÓ PER TAL DE DIFICULTAR O PERTORBAR LA CIRCULACIÓ/ D'AQUESTS BITLLETS, SERÀ CASTIGAT AMB LES MÀXIMES SANCIONS APLICABLES EN TEMPS DE GUERRA./ (ARTICLE QUART DEL DECRET DEL 21 DE SETEMBRE DEL 1936.)
Segle: XX
Generalitat de Catalunya - 2,50 pessetes - 25.09.1936
2,50 pessetes