25 cèntims

Print
Ubicació: 
Obra no exposada
Artistes / Creadors / Autoritats: 
Ajuntament de Banyoles
Etiquetes museu: 
Etiquetes socials: 
Sense etiquetes
Descripció:
Numismàtica

17.08.1937

100 x 48 mm

Donació de la col·lecció Piera Comas, 1965

Núm. del catàleg: 

110370-N

Paper de barba blanc
«AJUNTAMENT/ DE BANYOLES/ 25 CTS./ LA CAIXA MUNICIPAL REINTEGRARÀ/ AL PORTADOR VINT-I-CINC CÈNTIMS/ BANYOLES, 17 D'AGOST 1937/L'ALCALDE/ SÈRIE A/ 25 CTS.»
La inscripció i l'escut de la vila.
BANYOLES/ 25 CTS./ EMISSIÓ 1937/ SÈRIE A
Vista panoràmica de l'estany de Banyoles.
Segle: XX
Ajuntament de Banyoles - 25 cents - 17.08.1937
25 cents