1,50 pessetes

Print
Ubicació: 
Obra no exposada
Artistes / Creadors / Autoritats: 
Josep Obiols
dissenyador
Ajuntament de Barcelona
autoritat emissora
Etiquetes museu: 
Etiquetes socials: 
Sense etiquetes
Descripció:
Numismàtica

30.11.1937

Donació de la col·lecció Piera Comas, 1965

Núm. del catàleg: 

110388-N

Paper de fil encolat blanc
"AJUNTAMENT DE BARCELONA/ UNA PESSETA/ CINQUANTA/ CÈNTIMS/ (SEGONS ACORD DEL 30 SETEMBRE DEL 1937)/ EL CONSELLER REGIDOR ACTAL./ D'HISENDA,/ L'ALCALDE,/ A CANVIAR PER LA CAIXA MUNICIPAL./ A LA SEVA PRESENTACIÓ."
Representació de l'antiga façana gòtica de l'Ajuntament, del carrer de la Ciutat, que data del 1399. Els dibuixos del fons de seguretat representen espigues i escuts i les lletres A i B (inicials d'Ajuntament de Barcelona).
La inscripció i l'escut de la ciutat sobre una nau medieval. Els dibuixos del fons de seguretat representen espigues i escuts i les lletres A i B (inicials d'Ajuntament de Barcelona).
"AJUNTAMENT/ DE BARCELONA/ 1'50/ PESSETES/ AQUEST BITLLET HAURÀ DE PRESENTAR-SE AL REEMBOSSAMENT/ ABANS DEL 31 DE DESEMBRE DEL 1938/ L'INTERVENTOR,/ EL DIPOSITARI,".
Segle: XX
Ajuntament de Barcelona - 1,50 pessetes - 30.11.1937
1,50 pessetes