1000 pessetes (proves no adoptades)

Print
Ubicació: 
Obra no exposada
Artistes / Creadors / Autoritats: 
Generalitat de Catalunya
Josep Obiols
Etiquetes socials: 
Descripció:
Numismàtica

1936-1937 (1950)

164 x 97 mm

Adquisició, 2005

Núm. del catàleg: 

310007-000

"GENERALITAT DE CATALUNYA/ LA TRESORERIA DE LA/ GENERALITAT RECONEIX/ A FAVOR DEL PORTADOR LA QUANTITAT DE/ MIL PESSETES/ EN VIRTUT DEL DECRET DEL 5 JULIOL 1950/ BARCELONA, 10 AGOST 1950/ BITLLET DE CURS OBLIGATORI A CATALUNYA"
Escut de Catalunya i bust de dona de perfil cofat amb la gorra frígia, agafant la barra d'un timó amb totes dues mans.
"1000/ PESSETES/ QUALSEVOL INTENT DE RESISTÈNCIA O FALSIFICACIÓ PER TAL DE DIFICULTAR O PERTORBAR LA/ CIRCULACIÓ D'AQUESTS BITLLETS, SERÀ CASTIGAT AMB LES MÀXIMES SANCIONS APLICABLES/ EN TEMPS DE GUERRA. (ARTICLE QUART DEL DECRET DEL 21 DE SETEMBRE DEL 1936.)"
Una caravel·la i vista parcial de les drassanes de Barcelona amb la muntanya de Montjuïc al fons i uns obrers i mestres d'aixa construint una gran nau.
Paper encolat blanc
Segle: XX
Generalitat de Catalunya - 1000 pessetes (proves no adoptades) - 1936-1937 (1950)
1000 pessetes (proves no adoptades)