10 pessetes

Print
Ubicació: 
Obra no exposada
Artistes / Creadors / Autoritats: 
Generalitat de Catalunya
Josep Obiols
Etiquetes museu: 
Etiquetes socials: 
Sense etiquetes
Descripció:

La Guerra Civil va comportar nombrosos problemes monetaris, com ara la manca de moneda fraccionària. La Conselleria de Finances de la Generalitat de Catalunya, dirigida per Josep Tarradellas, per tal de donar-hi resposta va decretar el setembre de 1936 un ambiciós pla d’emissió de paper moneda de curs legal per a tot Catalunya.  Es tractava de crear un autèntic sistema monetari català amb tots els valors necessaris, amb l’aval del tresor de la Generalitat i al marge del Banc d’Espanya, per la qual cosa el Govern de la República, ho va acabar per prohibir el 1938.

Es van projectar diversos valors dels quals només van circular els bitllets de 2,5, 5 i 10 pessetes. El disseny es va encarregar a l’artista noucentista Josep Obiols i es van imprimir a l’Institut Gràfic Oliva de Vilanova i la Geltrú amb paper de seguretat especial amb marques d’aigua. El bitllet de 10 pessetes era imprès amb dues tonalitats de verd i al revers s’hi van representar unes barques de pesca mentre que l’anvers comú mostrava l’escut de Catalunya al costat d’una espiga de blat i d’un martell –al·legories de l’agricultura i la indústria- amb diversos ornaments de branques de llorer i de roure.

Numismàtica

1936

162 x 71 mm

Adquisició, 2006

Núm. del catàleg: 

310128-000

The inscription with the shield of Catalonia, an ear of corn and a hammer symbolizing agriculture and industry. (Green colour on a light green coloured background)
GENERALITAT/ DE/ CATALUNYA/ LA TRESORERIA DE LA GENERALITAT RECONEIX/ A FAVOR DEL PORTADOR LA QUANTITAT DE/ DEU PESSETES/ EN VIRTUT DEL DECRET DEL 21 SETEMBRE 1936./ BARCELONA, 25 SETEMBRE 1936./ L'INTERVENTOR GENERAL,/ EL CONSELLER DE FINANCES,/ EL TRESORER,/ BITLLET DE
Fishing scene. (Green colour on a light green coloured background)
QUALSEVOL INTENT DE RESISTÈNCIA O FALSIFICACIÓ PER TAL DE DIFICULTAR O PERTORBAR LA CIRCULACIÓ D'AQUESTS/ BITLLETS, SERÀ CASTIGAT AMB LES MÀXIMES SANCIONS APLICABLES EN TEMPS DE GUERRA./ (ARTICLE QUART DEL DECRET DEL 21 DE SETEMBRE DEL 1936.)
Paper
Segle: 20th
Generalitat de Catalunya - 10 pessetes - 1936
10 pessetes