1 pesseta

Print
Ubicació: 
Obra no exposada
Artistes / Creadors / Autoritats: 
Ajuntament de Sabadell
autoritat emissora
Ricard Marlet
dissenyador
Etiquetes museu: 
Etiquetes socials: 
Sense etiquetes
Descripció:
Numismàtica

21.05.1937

Donació de la col·lecció Piera Comas, 1965

Núm. del catàleg: 

052316-N

Paper de barba blanc
"L'AJUNTAMENT DE SABADELL/ RECONEIX A FAVOR DEL PORTADOR/ LA QUANTITAT DE/ UNA PESSETA/ EN VIRTUT DE L'ACORD PRES EN LA SESSIÓ DEL/ DIA 19 DE MAIG DEL 1937./ SABADELL, 21 DE MAIG DEL 1937./ L'INTERVENTOR INT./ L'ALCALDE/ EL DIPOSITARI INT."
Dona jove mig ajaguda, aguantant amb les mans una bobina de fil, que simbolitza la important indústria tèxtil.
"1PTA./ 1 PTA."
Escut local de forma rombal emmarcat amb branques de llorer i d'olivera; a l'esquerra, hi ha unes fàbriques amb les xemeneies fumejants i, a la dreta, l'edifici de l'Escola Industrial d'Arts i Oficis.
Segle: XX
Ajuntament de Sabadell - 1 pesseta - 21.05.1937
1 pesseta